LISÄTALOUSARVIOALOITE 90/2008 vp

LTA 90/2008 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Perustienpidon määrärahat ovat olleet useita vuosia riittämättömät teiden kunnon ylläpitämiseen, ja alempiasteinen tieverkko on osittain päässyt rapautumaan. Kunnossapitovelka on kasvanut vuosittain, eikä ensi vuoden varsinainen talousarvio ole tuomassa siihen helpotusta. Myös liikenneturvallisuuden kannalta on välttämätöntä lisätä kevyen liikenteen väylien rakentamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perustienpitoon.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Merja Kyllönen /vas

​​​​