LISÄTALOUSARVIOALOITE 92/2008 vp

LTA 92/2008 vp - Merja Kuusisto /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen taajamaliikenteen turvallisuutta parantavaan hankkeeseen ja taajamapalvelujen yhteyksiin

Eduskunnalle

KUUMA-alueella on runsaasti tärkeitä kevyen liikenteen parantamistarpeita. Kevyen liikenteen yhteyksiä puuttuu tai ne ovat heikkotasoisia, ja liikenneturvallisuudessa on puutteita. Näillä hankkeilla pyritään kevyen liikenteen pääverkon täydentämiseen taajamissa ja asuntoalueiden ja taajamien välillä. Mainittu hanke on merkittävä osa taajamien kehittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 800 000 euroa Yhdystie 11671—Linjatie jkp -taajamaliikennehankkeeseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Merja Kuusisto /sd

​​​​