LISÄTALOUSARVIOALOITE 94/2008 vp

LTA 94/2008 vp - Merja Kuusisto /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa

Eduskunnalle

Voimakkaan väestönkasvun seurauksena Tuusulan maankäytön kehittämisedellytyksiä on tuettava parantamalla liikenneverkkoa. Näin toimien voidaan myös parantaa liikenteen sujuvuutta ja taata alueen vetovoimaisuus.

Tuusulan asukasluvun kasvu on ollut vuosittain noin 2 %. Tuusulassa olemme pyrkineet vastaamaan metropolialueen asuntokysyntään. Väestönkasvun myötä henkilöautojen määrä on kasvanut ja työmatkaliikenteeseen kuluu kohtuuttomasti aikaa. Tuusulassa on oikeasti liikenneruuhkia, ja se on selvä este alueen vetovoimaisuudelle ja työpaikkojen lisääntymiselle.

Vuonna 2000 Tuusulassa oli asuntomessut, ja silloin parannettiin kantatietä 45 rakentamalla yksikaistainen liikenneympyrä Koskenmäentien ja Nahkelantien risteykseen. Tämän hankkeen yhteydessä Tuusulan kunnalle annettiin lupaus siitä, että liikenneympyrä rakennetaan muutaman vuoden kuluttua kaksikaistaiseksi. Tähän mennessä Uudenmaan tiepiirillä ei ole ollut määrärahoja hankkeen toteuttamiseen.

Tieosuudella on suoritettu useita liikennelaskelmia, ja viimeinen laskenta suoritettiin toukokuussa 2007. Laskennat osoittavat liikennemäärien kasvaneen rajusti vuodesta 2000.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Merja Kuusisto /sd

​​​​