LISÄTALOUSARVIOALOITE 98/2008 vp

LTA 98/2008 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Valtatien 18 rakennustöiden jatkaminen välillä Multia—Ähtäri

Eduskunnalle

Jyväskylän ja Vaasan välisestä valtatiestä (valtatie 18) puuttuu väli Ähtäri—Multia. Hanke on koko maassa ainoa valtatieverkon puuttuva osuus. Välillä on vain heikkotasoisia ja osin päällystämättömiä paikallis- ja maanteitä. Reitti on viitoitettu tilapäisesti vanhoja ja mutkittelevia maantieuria pitkin, eikä se ole kilpailukykyinen kuljetuksille Suomen poikkisuunnassa Pietariin. Alueen kunnat eivät ole hyötyneet liikenteestä välillä Vaasa—Pietari. Seinäjoen ja Jyväskylän välillä on liikennettä vajaa kolmannes siitä määrästä, joka yleensä on vastaavanlaisten maakuntien keskusten välillä. Tiejakso kuuluu Tiehallinnon pts-suunnitelman mukaan päätieverkon vilkasliikenteisimpään osaan eli merkittäviin pääteihin.

Hanke parantaa huomattavasti Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välisiä liikenneyhteyksiä ja luo merkittäviä kehittymisedellytyksiä alueen kunnille. Hankkeella on merkitystä kansainväliselle liikenteelle keskisen Skandinavian ja Pietarin välillä. Tiesuunnitelma kohteelle on valmis. Multian ohitus on valmistunut syksyllä 1999. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 17 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentin  31.24.78 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Jyväskylän ja Vaasan välisen valtatien (valtatie 18) välin Multia—Ähtäri rakennustöiden jatkamiseen Multialta luoteeseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​