Perustuslakivaliokunta

PÖYTÄKIRJA 87/2009 vp

Tarkistettu

Torstai 3.12.2009 kello 10.00 - 11.15

Läsnä

 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk (1—3 §, 4 § osittain)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Elisabeth Nauclér /r (4 § osittain, 5—10 §)
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd

tulkki

Terhi Bäckman

sihteerit

Timo Tuovinen, valiokuntaneuvos, joka laati pöytäkirjan

Petri Helander, valiokuntaneuvos

1 §

 

Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä.

2 §

 

Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 §

 HE 123/2009 vp

laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Asian ilmoittaminen

Ilmoitettiin, että lakivaliokunta on pyytänyt asiasta perustuslakivaliokunnan lausunnon, asiakirja A 3 §.

4 §

 HE 108/2009 vp

laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Käsittely

Valiokunnassa olivat kuultavina:

 • opetusneuvos Arja Mäkeläinen, opetusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö, asiakirja A 4 §
 • lakimiessihteeri Aimo Guttorm, saamelaiskäräjät, asiakirja B 4 §
 • professori Mikael Hidén, asiakirja C 4 §
 • professori Tuomas Ojanen, asiakirja D 4 §

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käytiin valmistava keskustelu.

Asian käsittely keskeytettiin.

5 §

 HE 79/2009 vp

laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Käsittely

Esiteltiin lausuntoluonnos, asiakirja A 5 §.

Käytiin yleiskeskustelu.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä luonnos hyväksyttiin sellaisenaan.

Käsittely todettiin päättyneeksi.

Päätettiin yksimielisesti pitää tätä käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

6 §

 HE 102/2009 vp

laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Käsittely

Esiteltiin lausuntoluonnos, asiakirja A 6 §.

Käytiin yleiskeskustelu.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä luonnos hyväksyttiin sellaisenaan.

Käsittely todettiin päättyneeksi.

Päätettiin yksimielisesti pitää tätä käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

7 §

 VNS 9/2009 vp

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Käsittely

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

8 §

 U 73/2009 vp

komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta, komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisesta (finanssivalvonta-asetukset)

EU/2009/1322

EU/2009/1323

EU/2009/1324

Käsittely

Päätettiin, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin.

Asia todettiin valiokunnassa loppuun käsitellyksi.

9 §

 

Muut asiat

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma.

10 §

 

Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.12.2009 kello 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Tuovinen
valiokuntaneuvos