Täysistunnon pöytäkirja 10/2002 vp

PTK 10/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Markku Rossi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.2. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Maija Rask /sd

14. ja 15.2. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

14.—16.2. edustaja

 • Håkan Nordman /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14. ja 15.2. edustaja

 • Margareta Pietikäinen /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.2. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 4/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Tässä tarkoitetut lausunnot on annettava talousvaliokunnalle 26. päivään huhtikuuta 2002 mennessä.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

(Hälinää) Arvoisat edustajat! Todella toivon, että istuudutte kuuntelemaan ja käytte mahdollisesti tarvittavat keskustelut salin ulkopuolella.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 26. päivään huhtikuuta 2002 mennessä.

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 5/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 26. päivään huhtikuuta 2002 mennessä.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 26. päivään huhtikuuta 2002 mennessä.

3) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 15. päivänä helmikuuta kello 0.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​