Täysistunnon pöytäkirja 101/2001 vp

PTK 101/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Jouko Skinnari /sd
  • Kari Kantalainen /kok
  • Marjatta Vehkaoja /sd

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 126/2001 vp

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  2) Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 200/2000 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/1/2001

  3) Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Ainoa käsittely, toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 98/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Sopimus hyväksytään.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  4) Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 109/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  5) Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 110/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  6) Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 101/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  7) Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 112/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  8) Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 88/2001 vp

  Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 5/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

  Täysistunto lopetetaan kello 16.32.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​