Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.59— 18.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 55 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pertti Virtanen /ps (17.41)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.11. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Astrid Thors /r

6. ja 7.11. edustajat

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Timo Kaunisto /kesk

6.—9.11. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.11. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

6. ja 7.11. edustaja

 • Petteri Orpo /kok

6.—31.11. edustaja

 • Pentti Oinonen /ps

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin 1. lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 103/3/2008

6) Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Laki lääkelain 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2008 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki kansaneläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2008 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2008 vp (Sanna Lauslahti /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen