Täysistunnon pöytäkirja 102/2013 vp

PTK 102/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. PERJANTAINA 18. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Antti Lindtman /sd
 • Lea Mäkipää /ps
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Raimo Piirainen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 17.10.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 156—162/2013 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan kirjaston hallitus on 18.4.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2012 (K 19/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joudumme suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskeyttämään asian käsittelyn.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 103/12/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 102/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 22.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen