Täysistunnon pöytäkirja 103/2008 vp

PTK 103/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01— 13.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

10.—12.11. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

10.11.—3.12. edustajat

 • Paula Sihto /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.11. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 7.11.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 190—192/2008 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiasta

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 6.11.2008 antanut eduskunnalle selonteon "Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia" (VNS 6/2008 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 647, 656, 713, 725, 728, 731—736, 738—740, 750/2008 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 5.11.2008 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 39—59/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.11.2008 täysistunnossa.

PTK 101/2/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

2 luvun 1 §

Johanna Ojala-Niemelä /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa.

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Johanna Ojala-Niemelä on ed. Krista Kiurun kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 92, ei 55; poissa 52.

( Ään. 1 )

2 luvun 2, 3 a ja 4 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2 luvun 6 §

Johanna Ojala-Niemelä /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa.

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Johanna Ojala-Niemelä on ed. Krista Kiurun kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 55, tyhjiä 1; poissa 48.

( Ään. 2 )

2 luvun 7 § ja luvun otsikko, 8 luvun 4 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.11.2008 täysistunnossa.

PTK 101/4/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

18 luvun 1, 8, 11 ja 13 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

18 luvun 23 §

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan, ja se tarkoittaa sitä, että sairausvakuutusmaksusta päättää edelleen eduskunta.

Erkki Virtanen /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Marjaana Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Marjaana Koskinen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 luvun 23 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 58; poissa 46.

( Ään. 3 )

18 luvun 26, 28, 32 ja 35 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.11.2008 täysistunnossa.

PTK 102/5/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

1 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä, mikä tarkoittaa, että myös muualta kuin Suomesta saatu apuraha voidaan lukea hyväksi silloin, kun se apuraha myönnetään saamelaisen kulttuurin edistämiseen.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 128, ei 22, tyhjiä 1; poissa 48.

( Ään. 4 )

2 §, 1 luvun otsikko ja 8 a § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

8 b §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä, mikä tarkoittaa, että alle neljän kuukauden apurahatkin luetaan saajalle hyväksi.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 130, ei 20; poissa 49.

( Ään. 5 )

9 a, 10 §, 10 a §, 10 b, 10 c, 11, 12, 12 a, 12 b, 14 ja 21 a — 21 c § ja 3 luvun otsikko, 22, 23, 25—27, 29, 114, 125, 135, 135 a, 141 a, 141 b ja 154 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2.—7. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

8. lakiehdotus

1 luvun 6 § ja luvun otsikko sekä 2 luvun 4 ja 5 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2 luvun 5 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 5 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 19; poissa 48.

( Ään. 6 )

2 luvun 11 § ja luvun otsikko, 5 luvun 3, 7 ja 10 § ja luvun otsikko hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

9 luvun 5 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 133, ei 19; poissa 47.

( Ään. 7 )

9 luvun otsikko, 14 luvun 2 a § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

9.—14. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2008 vp

Lakialoite  LA 102/2007 vp, 94, 109/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​