Täysistunnon pöytäkirja 104/2004 vp

PTK 104/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. PERJANTAINA 8. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.10. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.10. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.10. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 8. päivänä lokakuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 186—196/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 583, 601, 620, 621, 624, 632, 649, 650, 656, 657, 670/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen