Täysistunnon pöytäkirja 104/2009 vp

PTK 104/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. KESKIVIIKKONA 11. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—17.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Timo Kalli /kesk (e)
 • Antti Kalliomäki /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tero Rönni /sd (16.50)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 82/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/6/2009

Keskustelussa ovat ed. Mikko Kuoppa ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana sekä ed. Heli Paasio ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottaneet, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 91, ei 60; poissa 48.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 29, tyhjiä 1; poissa 48.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 10.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/7/2009

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 57; poissa 45.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/8/2009

Keskustelussa ovat ed. Pentti Tiusanen ed. Unto Valppaan kannattamana sekä Rakel Hiltunen ed. Jacob Södermanin kannattamana ehdottaneet, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—6., 8. ja 10. lakiehdotuksen äänin

jaa 88, ei 63; poissa 48.

( Ään. 4 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 7. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/9/2009

Keskustelussa ovat ed. Pentti Tiusanen ed. Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana sekä ed. Tuula Peltonen ed. Jacob Södermanin kannattamana ehdottaneet, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 86, ei 64, tyhjiä 1; poissa 48.

( Ään. 5 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2009 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 10.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/10/2009

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Bjarne Kalliksen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 91, ei 63; poissa 45.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/2/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

21 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa. Korostamme kaikissa näissä muutospykälissä arvioinnin riippumattomuutta, joka toteutuisi, jos arviointi keskitettäisiin arviointineuvostolle.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 21 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 61; poissa 51.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

16 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 90, ei 62; poissa 47.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

3. lakiehdotus

24 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 24 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 90, ei 62; poissa 47.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

4. lakiehdotus

15 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 89, ei 59, tyhjiä 1; poissa 50.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "ei". Painoin vahingossa Tyhjä-nappia.

Puhemies:

Merkitään tämä pöytäkirjaan.

__________

5. lakiehdotus

7 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 62; poissa 46.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

6. lakiehdotus

7 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Vielä esitän, että tämäkin pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Tuula Peltonen on ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 91, ei 62; poissa 46.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/4/2009

9) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 13)—19) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2009 vp (Tarja Filatov /sd  ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

14) Laki pakkausverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

15) Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

16) Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

17) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

18) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

19) Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 12) asian yhteydessä.]

20) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2008
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2009 vp

Kertomus  K 8/2009 vp

Kertomus  K 13/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2009 vp

Lakialoite  LA 68/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2009 vp

Lakialoite  LA 67/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoitta-jien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 12.11.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen