Täysistunnon pöytäkirja 106/2012 vp

PTK 106/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. KESKIVIIKKONA 7. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—17.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (p)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 6.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/23/2012

Keskustelussa on Simo Rundgren Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 87, ei 61; poissa 51.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 6.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/26/2012

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Annika Saarikon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 88, ei 64; poissa 47.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 6.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/27/2012

Keskustelussa on Arto Pirttilahti Juho Eerolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 90, ei 64; poissa 45.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/17/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena.

2 §

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 2 § saa vastalauseessa 1 esitetyn muodon, joka tarkoittaa, että myös lapsilisiin ja lasten kotihoidon tukeen tehdään aikaistettu indeksitarkistus.

Annika  Saarikko  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Rehulan ehdotusta.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Siellä on myös vastalause 2 — teen sen mukaisen ehdotuksen.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Jalosen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Rehula on Annika Saarikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ari Jalonen on Hanna Mäntylän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Ari Jalosen ehdotuksesta Juha Rehulan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta Juha Rehulan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juha Rehulan ehdotuksen äänin

jaa 123, ei 33; poissa 43.

( Ään. 4 )

2) Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 92, ei 63; poissa 44.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 3 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 108/1/2012

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

10) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2012 vp (Jan Vapaavuori /kok ym.)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2012 vp (Suna Kymäläinen /sd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2012 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 8.11.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen