Täysistunnon pöytäkirja 109/2013 vp

PTK 109/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. TORSTAINA 7. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.58—21.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (e)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Pentti Kettunen /ps
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.20)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (16.33)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Suullinen kyselytunti

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti. Tässä esitetään kysymyksiä ministereille. Puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun mukaisesti huomautan, että kyselytuntihan on perinteisesti ennen kaikkea oppositiokansanedustajien ja hallituksen välinen vuoropuhelu.

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi Christina Gestrinin ja

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Jörn Donnerin.

3) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 28.3.2014.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia, ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 28.3.2014.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 8.11.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen