Täysistunnon pöytäkirja 110/2012 vp

PTK 110/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

110. KESKIVIIKKONA 14. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.49), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.49—17.47) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.47—19.48).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Reijo Tossavainen /ps (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Eero Lehti /kok (14.44)
 • Päivi Räsänen /kd (14.47)
 • Timo Soini /ps (14.49)
 • Kimmo Sasi /kok (18.07)
 • Kari Uotila /vas (19.09)

__________

Vapautus edustajantoimesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jyri Häkämies on eduskunnalle osoittamassaan, 13.11.2012 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 16.11.2012 lukien tultuaan valituksi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jyri Häkämiehelle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 16.11.2012 lukien.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä Markku Mäntymaa ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä Pia Kauma.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan torstaina 15.11.2012 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 109/12/2012

Keskustelussa on Esko Kiviranta Juha Rehulan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 120, ei 33; poissa 46.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 109/16/2012

Keskustelussa on Kimmo Kivelä Inkeri Kerolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 91, ei 63; poissa 45.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 109/18/2012

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Juha Rehulan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 91, ei 63; poissa 45.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 109/19/2012

Keskustelussa on Vesa-Matti Saarakkala Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 130, ei 23, tyhjiä 1; poissa 45.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja valitaan kuusivuotiskaudeksi 1.1.2013—31.12.2018.

Edustajille on jaettu ote tarkastusvaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää pääjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden nimet sekä tarkastusvaliokunnan arvioinnin hakijoista. Virkaa hakeneiden hakemukset ja virkaan esitetyn hakijan sidonnaisuusselvitys ovat olleet nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Tässä tapauksessa sukunimi riittää. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Toivakka, Paatero, Lindström, Puumala.

Vaalitoimitus alkoi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet: Tuomas Pöysti 144 ääntä. Lisäksi on annettu 4 tyhjää äänestyslippua sekä vaalilippu, johon on merkitty nimi Pöyhönen, mutta kun tämän niminen henkilö ei ole hakenut virkaan, on sanottu lippu hylätty.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti on saanut kaikki äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet, on hänet valittu Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan virkaan toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2018.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2012 vp

Lakialoite  LA 23/2011 vp, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 10, 29/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/1/2012

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 19, 51/2012 vp

Yleiskeskustelua ei syntynyt. [Yleiskeskustelu sallittiin 7) asian yhteydessä.]

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/2/2012

9) Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2012 vp

Lakialoite  LA 47/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 112/3/2012

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Laki vanhusasiavaltuutetusta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2012 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 15.11.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen