Täysistunnon pöytäkirja 110/2013 vp

PTK 110/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. PERJANTAINA 8. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.05—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (e)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Pia Kauma /kok
 • Pentti Kettunen /ps
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 7.11.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 178—184/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 19/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 12.11.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​