Täysistunnon pöytäkirja 111/2009 vp

PTK 111/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

111. TIISTAINA 24. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—16.02 ja 17.58—20.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.02—17.58 ja 20.01—20.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Annika Lapintie /vas (s)
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Olli Nepponen /kok (14.15)
 • Janina Andersson /vihr (14.17)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.19)
 • Oras Tynkkynen /vihr (14.43)
 • Saara Karhu /sd (15.24)
 • Sampsa Kataja /kok (15.32)
 • Juha Korkeaoja /kesk (15.44)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 6.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta, valtiovarainvaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja ympäristövaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 16.4.2010.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta, valtiovarainvaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ja ympäristövaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 16.4.2010.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2009 vp

Lakialoite  LA 106/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.11.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen