Täysistunnon pöytäkirja 112/2005 vp

PTK 112/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. TORSTAINA 27. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Roger Jansson /r
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.10. edustajat

 • Jere Lahti /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.10. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

27. ja 28.10. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki tieliikennelain 74 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 75/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2005 vp (Maija Perho /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2005 vp (Anne Huotari /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2005 vp (Valto Koski /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen