Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.02 ja 17.57—19.06) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.02—17.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Lyly Rajala /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.26)
 • Jaakko Laakso /vas (14.46)
 • Juha Korkeaoja /kesk (14.49)
 • Raija Vahasalo /kok (15.05)
 • Sampsa Kataja /kok (16.18)

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 1.12.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi 1.1.2010—31.12.2013. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaalin toimittaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenistä yksi valitaan valtioneuvoston kanslian, yksi ulkoasiainministeriön, kaksi Suomen Akatemian, yksi Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston ja yksi Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksesta. Nämä kuusi jäsentä valitaan viiden vuoden toimikaudeksi 1.1.2010—31.12.2014.

Vaali toimitetaan tiistaina 1.12.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 30.11.2009 kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 20.11.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/1/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2009 vp

Lakialoite  LA 106/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/4/2009

7) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 254/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/1/2009

14) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 114/2/2009

19) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2009 vp

Lakialoite  LA 127/2007 vp, 122/2008 vp, 20, 61, 105/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 48/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 26.11.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen