Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.03—17.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—19.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.59—21.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd
 • Sanna Perkiö /kok (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Seppo Särkiniemi /kesk (16.19)

__________

Ed. Markku Uusipaavalniemen eduskuntaryhmä

Puhemies:

Ed. Markku Uusipaavalniemi on tänään 11.11.2010 ilmoittanut eronneensa keskustan eduskuntaryhmästä ja liittyneensä perussuomalaisten eduskuntaryhmään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—14) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n, verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n ja arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4)  Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n ja arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki verotusmenettelylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki pakkausverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2010 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2010 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2010 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki työttömyysturvalain eräiden säännösten kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2010 vp (Tuula Väätäinen /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2011 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2010 vp (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2010 vp (Tuula Väätäinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 70, 72, 76/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/2/2010

16) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 12.11.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​