Täysistunnon pöytäkirja 112/2012 vp

PTK 112/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. PERJANTAINA 16. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Jyri Häkämies /kok
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Antti Lindtman /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lea Mäkipää /ps (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tasavallan presidentti on 16.11.2012 pyynnöstä vapauttanut valtiotieteen maisteri, elinkeinoministeri Jyri Jukka Häkämiehen valtioneuvoston jäsenyydestä ja elinkeinoministerin tehtävistä sekä nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuoren valtioneuvoston jäseneksi ja määrännyt hänet elinkeinoministeriksi.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Jan Vapaavuoren tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan ja varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 20.11.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2012 vp

Lakialoite  LA 23/2011 vp, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 10, 29/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/7/2012

Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 129, ei 35; poissa 35.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

23 §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 23 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 23 §:ää, äänin

jaa 129, ei 33; poissa 37.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 106 §:n mietinnön mukaisena.

124 §

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 124 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 130, ei 33; poissa 36.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 125 §:n mietinnön mukaisena.

127 b §

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 127 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 131, ei 33; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 19, 51/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/8/2012

Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

3 §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 3 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 3 §:ää, äänin

jaa 132, ei 35; poissa 32.

( Ään. 5 )

84 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen 84 §:n poistoesityksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta ja sitten pykälän poistoa koskevasta ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 31; poissa 32.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 84 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 7 )

85 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen poistoesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä. Meillä on samansisältöinen vastalause myöskin.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 85 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 8 )

85 a §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen poistoesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 85 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 9 )

85 b §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän muutosehdotusta.

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen 85 b §:n poistosta.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta ja sitten pykälän poistoa koskevasta ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 31; poissa 33.

( Ään. 10 )

2) Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 85 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 11 )

149 a §, jota ei ole mietinnössä

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 149 a § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 149 a §:ää, äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

3 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 31; poissa 32.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2012 vp

Lakialoite  LA 47/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 110/9/2012

Yleiskeskustelussa on Jari Lindström Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjaa koskevasta Jari Lindströmin ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 14 )

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 136/2012 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 20.11.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​