Täysistunnon pöytäkirja 112/2014 vp

PTK 112/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

112. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.43) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.43—19.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps
 • Katja Taimela /sd
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps
 • Tapani Tölli /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Ismo Soukola /ps (16.15)
 • Tapani Tölli /kesk (16.15)
 • Maria Tolppanen /ps (16.26)
 • Katja Taimela /sd (17.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Samoin pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 113/2/2014

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi puitesopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetut uudet 5. ja 6. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2014 vp

Lakialoite  LA 15/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Laki kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen Nato-jäsenyydestä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2014 vp (James Hirvisaari /m11 ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

18) Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 7 §:n ja 7 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2014 vp (Mika Kari /sd)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 14.11.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​