Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.02—17.31), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.31—19.27) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.27—22.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr (16.18)
 • Paula Sihto /kesk (16.21)
 • Heidi Hautala /vihr (16.34)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.11. edustaja

 • Astrid Thors /r

27. ja 28.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Stefan Wallin /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.11. edustajat

 • Merja Kuusisto /sd
 • Tarja Tallqvist /kd

27. ja 28.11. edustaja

 • Saara Karhu /sd

27.11.—15.12. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2007
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2008 vp

Kertomus  K 3/2008 vp

Kertomus  K 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö, josta valiokunta on valmistellut täysistuntokeskustelua varten erityisteeman Maailman ruokakriisi. Aloitteen keskustelun järjestämiseksi teki eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumi.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia.

3) Hallituksen esitys vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2008 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 72—115/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Hyväksytyn menettelytavan mukaan mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään ennen täysistuntoa varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Puhemiesneuvosto suosittelee, että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 115/1/2008

4) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2007
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2008 vp

Kertomus  K 3/2008 vp

Kertomus  K 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Sitten jatketaan kello 19 keskeytettyä keskustelua päiväjärjestyksen 2) kohdasta, ja meneilläänhän on siis nopeatahtinen keskusteluosuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2008 vp (Jouko Laxell /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2008 vp (Outi Alanko-Kahiluoto /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2008 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2008 vp (Jari Koskinen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Laki ulosottokaaren 4 luvun 64 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2008 vp (Jari Koskinen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

12) Määrärahan osoittaminen kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden DNA-tunnistusta varten

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1088/2008 vp (Jacob Söderman /sd ym.)

Talousarvioaloite lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​