Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—16.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—18.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.55—21.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Mikko Savola /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Harry Wallin /sd (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Johannes Koskinen /sd (14.19)
 • Sampsa Kataja /kok (14.20)
 • Suna Kymäläinen /sd (14.22)
 • Tuula Peltonen /sd (14.22)
 • Raija Vahasalo /kok (15.01)
 • Ismo Soukola /ps (15.33)
 • Mika Lintilä /kesk (16.57)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Ari Jalosen ja varajäseneksi Anne Louhelaisen sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Laila Koskelan ja varajäseniksi Mikko Savolan ja Reijo Tossavaisen.

2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. (Hälinää — Puhemies koputtaa) Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valitettavasti nyt joudumme keskeyttämään tämän keskustelun 75 puheenvuoron jälkeen, ja asian käsittelyä jatketaan kohdan 29 jälkeen.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2013 vp, 39, 41, 63, 64, 68, 70, 71, 74/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/9/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/10/2014

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/11/2014

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/1/2014

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/2/2014

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/3/2014

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/4/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/5/2014

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/6/2014

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/7/2014

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 46/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/8/2014

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatketaan aiemmin tässä täysistunnossa keskeytynyttä päiväjärjestyksen 2) asian käsittelyä ja keskustelua.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

__________

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

32) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 47/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 20.11.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen