Täysistunnon pöytäkirja 116/2008 vp

PTK 116/2008 vp

Tarkistettu 2.0

116. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.03—15.56), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—18.07) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.07—18.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (15.02)
 • Johannes Koskinen /sd (16.25)
 • Lenita Toivakka /kok (16.29)
 • Matti Saarinen /sd (16.30)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.30)
 • Krista Kiuru /sd (16.51)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.12. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jyri Häkämies /kok

2. ja 3.12. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

2.—4.12. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.—4.12. edustaja

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 27.11.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 67—71/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 67 ja U 70 sosiaali- ja terveysvaliokunnan,

asiasta U 68 hallintovaliokunnan,

asiasta U 69 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 71 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 28, 94/2007 vp, 8/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 117/1/2008

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnian ja Hertsegovinan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen