Täysistunnon pöytäkirja 118/2008 vp

PTK 118/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

118. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.03—17.47), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.47—19.01) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.01—19.50).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Tarja Tallqvist /kd (16.28)
 • Heidi Hautala /vihr (16.55)
 • Kimmo Kiljunen /sd (16.56)
 • Juha Hakola /kok (17.02)
 • Pekka Haavisto /vihr (18.30)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.12. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

4. ja 5.12. edustajat

 • Paula Risikko /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.12. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

4. ja 5.12. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/1/2008

3) Hallituksen esitys laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2008 vp

Lakialoite  LA 110/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 119/2/2008

5) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​