Täysistunnon pöytäkirja 12/2011 vp

PTK 12/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. TIISTAINA 31. TOUKOKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Ben Zyskowicz (14.00—14.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Eero Suutari /kok
 • Astrid Thors /r
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

U-asiat

Puhemies Ben Zyskowicz:

Valtioneuvosto on 26.5.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 10—13/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 10 ja 11 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asioista U 12 ja 13 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2011 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2010

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 27.5.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 11/1/2011

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies Ben Zyskowicz:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 7.6.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 14.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen