Täysistunnon pöytäkirja 120/2013 vp

PTK 120/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. KESKIVIIKKONA 27. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—14.56) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.56—15.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Mikko Savola /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.45)
 • Pirkko Mattila /ps (15.26)

__________

Kansalaisaloite

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnalle on 26.11.2013 toimitettu kansalaisaloite tekijänoikeus- ja rikoslain muuttamisesta (M 9/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan jäseneksi Oras Tynkkysen ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Satu Haapasen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/9/2013

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.

Ehdotukset

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 25 000 000 euroa varsinaiseen kehitystyöhön käytetyistä varoista. (Vastalause 1)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.40.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin turvapaikka- ja perheen yhdistämismenettelyn tiukentamiseksi sekä kotouttamista tarvitsevan maahanmuuton hillitsemiseksi." (Vastalause 1)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.92.69 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin EU:n budjetin supistamiseksi sekä varojenkäytön tehostamiseksi." (Vastalause 1)

Äänestykset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 36; poissa 34.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 38; poissa 37.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 36; poissa 34.

( Ään. 3 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 181/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2013 vp

Lakialoite  LA 33, 43, 47, 48, 60/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 26.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/10/2013

Keskustelussa on Esko Kiviranta Markku Rossin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 105/2013 vp ja HE 181/2013 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvät 3.—5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 181/2013 vp sisältyvät 1. ja 3.—5. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 105/2013 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 59, tyhjiä 3; poissa 33.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2013 vp

Lakialoite  LA 14/2011 vp, 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 26.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/11/2012

Keskustelussa on Esko Kiviranta Maria Lohelan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 66; poissa 33.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2013 vp

Lakialoite  LA 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/2/2013

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2013 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 187/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 28.11.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen