Täysistunnon pöytäkirja 121/2013 vp

PTK 121/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. TORSTAINA 28. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.06), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.06—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.00—18.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kristiina Salonen /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Kari Rajamäki /sd (16.15)
 • Maria Tolppanen /ps (16.31)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.11.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 200—202/2013 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2013 vp

Lakialoite  LA 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.11.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/5/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Liitteenä oleva verotaulukko

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 1. lakiehdotukseen. Esitän vastalauseen mukaisen taulukkomuutoksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen tekemää muutosehdotusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 119, ei 34; poissa 46.

( Ään. 1 )

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Liitteenä oleva verotaulukko 1, jota ei ole mietinnössä

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että liitteenä oleva verotaulukko 1, jota ei ole mietinnössä, hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa 2. lakiehdotuksen liitteenä ei ole verotaulukkoa 1, äänin

jaa 115, ei 37; poissa 47.

( Ään. 2 )

Liitteenä oleva verotaulukko 2

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen taulukkoon.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen 2. lakiehdotukseen taulukkomuutosehdotuksen vastalauseen 1 mukaisesti.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on Mika Lintilä Esko Kivirannan kannattama ehdottanut, että verotaulukko 2 hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko 2 hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Mika Lintilän ehdotuksen äänin

jaa 118, ei 34; poissa 47.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon 2 mietinnön mukaisena äänin

jaa 89, ei 63, tyhjiä 1; poissa 46.

( Ään. 4 )

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

4 §

Ville Vähämäki /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosesityksen.

Maria Lohela /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän ehdotusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mika Lintilän ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Ville Vähämäen ehdotuksen äänin

jaa 122, ei 30; poissa 47.

( Ään. 5 )

2) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3. lakiehdotuksen 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 89, ei 64; poissa 46.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2013 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 187/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Määrärahan osoittaminen hätätekstiviestitoiminnan kehittämiseen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 575/2013 vp (Pirkko Mattila /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Talousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Talousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Määrärahan osoittaminen metsähake- ja puupolttovoimalan tuotantotukeen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 576/2013 vp (Pirkko Mattila /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Talousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Talousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 29.11.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen