Täysistunnon pöytäkirja 122/2009 vp

PTK 122/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. KESKIVIIKKONA 9. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.59), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—18.05) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.05—20.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Minna Sirnö /vas (15.48)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 8.12.2009 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 64—81/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 121/17/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

4 luvun 3 §, jota ei ole mietinnössä

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen sisältyvän 4 luvun 3 §:n.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 4 luvun 3 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 4 luvun 3 §:ää, äänin

jaa 92, ei 59; poissa 48.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 4 luvun 4 a §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

4 luvun 5 §, jota ei ole mietinnössä

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen sisältyvän 4 luvun 5 §:n.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 4 luvun 5 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 4 luvun 5 §:ää, äänin

jaa 100, ei 61; poissa 38.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun 4 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

Voimaantulosäännös

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 62; poissa 35.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 121/18/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3 §:n ja 1 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

8 §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 8 §:n 1 momentin 4 kohta poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 63; poissa 24.

( Ään. 4 )

9 §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 9 § poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 116, ei 59; poissa 24.

( Ään. 5 )

9 b §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 9 b § poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 154, ei 21; poissa 24.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun otsikon, 10, 11, 11 a ja 13 §:n ja 3 luvun otsikon, 15 §:n ja 4 luvun otsikon, 17—19 §:n ja 5 luvun otsikon, 24, 26 ja 27 §:n ja 6 luvun otsikon, 28 ja 28 a §:n ja 7 luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2 §:n ja 1 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

7 §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 7 §:n 1 momentin 4 kohta poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 117, ei 60; poissa 22.

( Ään. 7 )

8 §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisesti 8 §:n poistamisen.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 115, ei 60; poissa 24.

( Ään. 8 )

8 b §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti, että 8 b § poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jyrki Yrttiahon esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 157, ei 19; poissa 23.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun otsikon, 9—11 §:n 3 luvun otsikon, 13 §:n ja 4 luvun otsikon, 15—17 §:n ja 5 luvun otsikon, 22, 24 ja 25 §:n ja 6 luvun otsikon, 26 ja 26 a §:n ja 7 luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2009 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2009 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2009 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2009 vp (Pauliina Viitamies /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.12.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen