Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.00), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.56—19.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 2.12.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 49, 50/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 49 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 50 lakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/6/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen 122/2010 vp sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 § eli verotaulukko saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että 68 200 euroa ja sen yli ansaitsevien veroprosentti nousisi 35:een.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että mennään samalla asteikolla ensi vuonna.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 153, ei 23; poissa 23.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 162, ei 14; poissa 23.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen 122/2010 vp sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 48 ja 50 §:n mietinnön mukaisina.

92 §, jota ei ole mietinnössä

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 92 §:ään tulee uusi 26 kohta, joka tarkoittaa sitä, että omaishoitajien tulo on verosta vapaata.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 2 mukainen 92 §:n uusi 26 kohta.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 92 §:ää, äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 100 ja 101 §:n mietinnön mukaisina.

106 §

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 106 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että perusvähennys on 3 000 euroa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 106 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 71; poissa 18.

( Ään. 4 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Lenita  Toivakka  /kok:

Arvoisa puhemies! Edellisessä äänestyksessä äänestin väärin, painoin vahingossa punaista ei-nappia.

Puhemies:

Merkitään tämä pöytäkirjaan.

__________

Eduskunta hyväksyi 125 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 122/2010 vp sisältyvien 3.—6. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen 258/2010 vp sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 51/2010 vp

Lakialoite  LA 132, 141/2007 vp, 52, 55, 102, 116, 129/2008 vp, 19, 76, 102/2009 vp, 14/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 60, 62/2009 vp, 15, 73, 80, 84/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/7/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1, 2, 2 b, 3, 4, 6 a, 9, 9 a, 10 ja 11 a §:n mietinnön mukaisina.

1. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että taulukkoon tehtäisiin muutos, joka koskee dieselöljyä ja joka merkitsee sitä, että dieselöljyn hinta nousisi vain 6 sentillä eikä 8 sentillä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 31, tyhjiä 39; poissa 20.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1, 2, 2 a, 4, 5 ja 8 §:n mietinnön mukaisina.

8 a §

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että veroleikkuri laskisi 3,7 prosentista 2 prosenttiin, mikä parantaisi energiaintensiivisten yritysten kilpailukykyä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 125, ei 12, tyhjiä 42; poissa 20.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 9, 12, 14—17, 20, 20 a, 20 b, 21, 21 a, 22 ja 23 §:n mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko 1

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Vastalauseen 3 mukaan esitän, että maakaasusta tehtäisiin päätös vain ensi vuoden osalta ja annettaisiin seuraavan eduskunnan päättää, nostetaanko sitä myöhemmin, eli se tarkoittaa sitä, että energiasisältövero olisi 3 euroa maakaasun osalta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko 1 hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon 1 mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 30, tyhjiä 40; poissa 19.

( Ään. 7 )

2. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko 2

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Vastalauseen 3 mukaisesti ehdotan, että polttoturpeen osalta tehtäisiin päätös vain ensi vuoden osalta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko 2 hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon 2 mietinnön mukaisena äänin

jaa 125, ei 12, tyhjiä 42; poissa 20.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 5. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n mietinnön mukaisina.

4 §

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3 ja joka ennen kaikkea koskee kasvihuoneviljelijöitä. Veroleikkuriin tulisi sellainen muutos, että korotus olisi vain kohtuullinen eikä ilmeisesti kohtuuton, kuten hallituksen esityksessä on.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 29, tyhjiä 41; poissa 18.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/10/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—5 §:n mietinnön mukaisina.

6 §

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa

Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 140, ei 37, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 10 )

7 §

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Tässä hallituksen esityksestä poiketen maa- ja metsätalousvaliokunta on poistanut valtion metsät tuen piiristä, ja se heikentää Metsähallituksen tulostavoitetta, työllisyyttä ja tasaista, kilpailukykyistä puuraaka-aineen saatavuutta. Ehdotan, että 7 § saisi sen muodon, joka on hallituksen esityksessä, eli Metsähallituksen ja valtion metsät kuuluisivat yhtä lailla tuen piiriin.

Jouko Skinnari /sd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Rajamäen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäki on ed. Jouko Skinnarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 118, ei 61, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi 8—19 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/11/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

2 luvun 3 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa, että julkisten tilojen vuokraamista yksityisille terveydenhuollon palvelutuottajille alihintaan ei sallita.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 29, tyhjiä 40; poissa 18.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun otsikon mietinnön mukaisena.

Voimaantulosäännös

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan voimaantulosäännöksen hyväksymistä vastalauseen 1 mukaisena, mikä tarkoittaa lain hyväksymistä 3 vuoden kokeilulakina.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 30, tyhjiä 38; poissa 20.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 125/5/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1—5 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 6 ja 7 §:n mietinnön mukaisina.

8 §

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 70; poissa 18.

( Ään. 14 )

Eduskunta hyväksyi 9 §:n mietinnön mukaisena.

10 §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain ja kohdittain

Eduskunta hyväksyi 1 momentin 1 ja 2 kohdan mietinnön mukaisina.

1 momentin 3 kohta

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 3 kohta saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa, että myös 50—100 kilovolttiampeerin pienet laitokset muun muassa maatiloilla pääsevät tuen piiriin.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 3 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 70; poissa 18.

( Ään. 15 )

Eduskunta hyväksyi 1 momentin 4 kohdan ja 2 momentin mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 11—22 §:n ja 2 luvun otsikon sekä 23—29 §:n ja 3 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

30 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan pykälää hallituksen esityksen 29 §:n mukaisena, kuten se oli, kun se on muutettu nyt sitten mietinnössä 30 §:ksi. Ehdotan siis hallituksen esityksen 29 §:n muotoa.

Päivi Lipponen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Päivi Lipposen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hallituksen esityksen 29 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 30 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 69; poissa 17.

( Ään. 16 )

Eduskunta hyväksyi 31—37 §:n ja 4 luvun otsikon, 38—42 §:n ja 5 luvun otsikon, 43—49 §:n ja 6 luvun otsikon, 50—54 §:n ja 7 luvun otsikon, 55—60 §:n ja 8 luvun otsikon sekä 61 §:n mietinnön mukaisina.

62 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 3 eli vuosiluku 2015 muutetaan vuosiluvuksi 2016.

Päivi Lipponen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Päivi Lipposen kannattamana ehdottanut, että pykälä 62 § hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 62 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 112, ei 69; poissa 18.

( Ään. 17 )

Eduskunta hyväksyi 63 §:n ja 9 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 52/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2010 vp

Lakialoite  LA 11/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—14. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 15. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 85/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/4/2009

16) Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/5/2009

17) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2010

23) Hallituksen esitys laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan toinen varapuhemies Tarja Filatov.

__________

28) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2010 vp

Lakialoite  LA 33/2007 vp, 98/2008 vp, 5/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2008 vp, 19, 29/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/2/2010

33) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

34) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2010

35) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

36) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 281/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

37) Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 282/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

38) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 283/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

39) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 277/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

40) Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 278/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

41) Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 279/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

42) Hallituksen esitys laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 280/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

43) Hallituksen esitys laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 284/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

44) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 285/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

45) Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 286/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

46) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 304/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 8.12.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen