Täysistunnon pöytäkirja 127/2009 vp

PTK 127/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. KESKIVIIKKONA 16. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (10.01—13.01, 17.01—19.01 ja 20.58—23.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.03—17.01, 19.01—20.58 ja 23.00—23.35).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Esa Lahtela /sd (10.32)
 • Janina Andersson /vihr (13.09)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 25—29 päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 126/6/2009

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 25.01.01 lisäyksenä 300 000 euroa Hämeenlinnan oikeustalon suunnitteluun. (TAA 349)

2. Kari Rajamäki /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 25.01.04 lisäyksenä 1 000 000 euroa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustoiminnan kehittämiseen. (Vastalause 1)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.01.04 lisäyksenä 1 000 000 euroa Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle. (Vastalause 2)

4. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.01 lisäyksenä 700 000 euroa korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (TAA 1040)

5. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.02 lisäyksenä 800 000 euroa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (TAA 1041)

6. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa tuomioistuinten toiminnan tehostamiseen. (TAA 819)

7. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 6 000 000 euroa hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden sekä työtuomioistuimen käsittelyaikojen lyhentämiseen, harmaan talouden torjuntatyöhön sekä toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen, ja että määrärahasta osoitetaan 2 000 000 euroa käräjäoikeuksille ruuhkien purkamiseen. (Vastalause 2, TAA 852)

8. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 10 000 000 euroa ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksien ja sekä vakuutus- että markkinaoikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (TAA 1042)

9. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 2 100 000 euroa 18 käräjätuomari—sihteeri-työparin palkkaamiseksi pahimmin ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin. (Vastalause 1)

10. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 150 000 euroa uuden oikeustalon rakentamiseen Lahdessa. (TAA 870)

11. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentin 25.10.03 perusteluihin lisättäväksi: "Eduskunta edellyttää, että oikeudenkäyntiprosessien kokonaiskestolle asetetaan sitovat tavoiteajat, jotka takaavat sekä oikeusturvan että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin." (Vastalause 2)

12. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.10.04 lisäyksenä 2 000 000 euroa oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenoihin. (Vastalause 2, TAA 853)

13. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.20.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toiminnan turvaamiseksi ja harmaan talouden torjuntatyön vahvistamiseksi. (Vastalause 2)

14. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin vaikeiden talousrikosten selvittämiseksi. (Vastalause 1)

15. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa syyttäjien toimintaresurssien vahvistamiseen. (TAA 1043)

16. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 3 500 000 euroa syyttäjälaitokselle harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan sekä vakavien rikosten käsittelyn tehostamiseen. (Vastalause 2, TAA 1102)

17. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa, joista 2 000 000 euroa käytetään vankeinhoitopalvelujen kehittämiseen ja 2 000 000 euroa vankilatilojen peruskorjaukseen. (Vastalause 1)

18. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa vankiloiden vuosikorjauksiin, 2 000 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin ja 3 000 000 euroa henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien aktivointiin. (Vastalause 2, TAA 854)

19. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa Pelson vankilan toiminnan säilyttämiseen nykytasolla. (TAA 383)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 47; poissa 28.

( Ään. 1 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 2 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 3 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 57; poissa 31.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 30; poissa 30.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 31; poissa 27.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 31; poissa 27.

( Ään. 5 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Minna Sirnön ehdotus 7 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 8 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 7 ehdotusta 8 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 8 ed. Minna Sirnön ehdotusta 7 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 159, ei 13; poissa 27.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 38; poissa 27.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 58; poissa 26.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 32; poissa 25.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 62; poissa 25.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 24; poissa 26.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 33; poissa 25.

( Ään. 12 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 14, ed. Raimo Vistbackan ehdotus 15 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 16 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 14 ja 15 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ehdotuksesta 16 niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 16 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 14 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 15 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 14 ja 15 äänin

jaa 156, ei 18; poissa 25.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 15 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 65; poissa 25.

( Ään. 14 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 17 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 18 ehdotusta 17 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 18 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 153, ei 21; poissa 25.

( Ään. 15 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 65; poissa 25.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 29; poissa 28.

( Ään. 17 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 25 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan. (Vastalause 1)

2. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien vahvistamiseen siten, että Suomi voi jatkuvasti pitää vähintään 150 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa kansainvälisissä tehtävissä. (Vastalause 2)

3. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 250 000 euroa palomiesten eläkeiän alentamiseen tarvittaviin toimiin. (TAA 209)

4. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisille harmaan talouden torjuntatyöhön. (Vastalause 2)

5. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

6. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin talousrikostutkintaan ja ulkomaisen rikollisuuden ehkäisyyn. (TAA 1044)

7. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentin 26.10.01 perusteluihin lisättäväksi: "Kotkan poliisitalon rakentamishanke voidaan käynnistää vuonna 2010." (TAA 708)

8. Tero Rönni /sd Saara Karhun /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen. (TAA 827)

9. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa rajavartioston toimintamenoihin. (Vastalause 1)

10. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 384)

11. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.20.70 lisäyksenä 35 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen kalusteinvestointien tekemiseen. (Vastalause 1)

12. Veijo Puhjo/vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 26.30.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa hätäkeskusten lisähenkilöstön koulutus- ja palkkausmenoihin. (Vastalause 2)

13. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa, mistä 1 000 000 euroa maahanmuuttajille suunnattujen valtakunnallisten neuvontapalveluiden järjestämiseen ja 1 500 000 euroa oleskelulupien käsittelyn nopeuttamiseen. (Vastalause 2, TAA:t 275, 855)

14. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.40.03 lisäyksenä 1 500 000 euroa ns. kuntapilotin kustannusten valtion osuuden kattamiseen. (Vastalause 1)

15. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.03 lisäyksenä 1 500 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen ja muun muassa vuonna 2009 aloitetun kuntapilottiohjelman jatkorahoitukseen ja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtäävään etsivään työhön. (Vastalause 2)

16. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 2 500 000 euroa pakolaisista kunnille maksettavien laskennallisten korvausten korottamiseksi 20 prosentilla. (Vastalause 1)

17. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 2 500 000 euroa pakolaisten sijoittamisesta maksettavien laskennallisten korvausten korottamiseen siten, että korvaus on yli 7-vuotiaan henkilön osalta 2 281 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan 7 467 euroa vuodessa. (Vastalause 2, TAA 856)

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 1 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 2 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 149, ei 19; poissa 31.

( Ään. 18 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 42; poissa 26.

( Ään. 20 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Minna Sirnön ehdotus 4, ed. Kari Rajamäen ehdotus 5 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 6 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 6 ehdotusta 5 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 4 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 6 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 5 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

jaa 165, ei 9; poissa 25.

( Ään. 21 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 ed. Minna Sirnön ehdotusta 4 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 132, ei 42; poissa 25.

( Ään. 22 )

3) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 64; poissa 24.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 30; poissa 24.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 39; poissa 25.

( Ään. 25 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 9 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 10 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 65; poissa 25.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 57; poissa 25.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 32; poissa 24.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 31; poissa 25.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 58; poissa 25.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 36; poissa 25.

( Ään. 31 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 16 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 17 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 59; poissa 25.

( Ään. 32 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 26 mietinnön mukaisena sekä mietinnössä luvun 26.40.01 kohdalla olevan lausumaehdotuksen 1.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 5 600 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahan budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 1045)

2. Reijo Laitinen /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 27.10.18 lisäyksenä 3 000 000 euroa puolustusmateriaalien varaosahankintoihin. (TAA 549)

3. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 27.10.18 lisäyksenä 30 000 000 euroa alushankintojen aikaistamiseen. (Vastalause 1)

4. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentilta 27.10.18 vähennettäväksi 30 340 000 euroa vähennyksenä Puolustusvoimien materiaalihankintojen indeksikorotuksesta. (Vastalause 2)

5. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 27.10.18 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että puolustusmäärärahojen osalta luovutaan muista hallinnonaloista poikkeavasta indeksikorotuskäytännöstä, koska korkeammille indeksikorotuksille ei ole turvallisuuspoliittisia perusteita eikä muiden tähdellisempien menotarpeiden takia myöskään taloudellisia mahdollisuuksia." (Vastalause 2)

6. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 804)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 31; poissa 27.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 34; poissa 25.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 64; poissa 25.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 17, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnö ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 44; poissa 24.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 5; poissa 26.

( Ään. 38 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 27 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 27.10.01 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 585/2009 vp pohjalta.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön varallisuusveron palauttamiseksi. (TAA 210)

2. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa verotarkastusten lisäämiseen harmaan talouden ehkäisemiseksi. (Vastalause 2)

3. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

4. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 3 500 00 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

5. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 400 000 euroa Lahden käräjäoikeuden oikeustalon suunnitteluun. (TAA 276)

6. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 1 000 000 euroa Hämeen Rykmentin majoitustilan peruskorjaukseen. (TAA 277)

7. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 44 000 000 euroa Hämeenlinnan vankilan perusparannustöiden toteuttamiseen. (TAA 77)

8. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.30.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Tilastokeskuksen toiminnan turvaamiseen. (Vastalause 2)

9. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.30.02 lisäyksenä 1 000 000 euroa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen turvaamiseen. (Vastalause 2)

10. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.30.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa Väestörekisterikeskuksen toiminnan turvaamiseen. (Vastalause 2)

11. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.50.16 lisäyksenä 150 000 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden myöntämiseksi. (Vastalause 1)

12. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.50.16 lisäyksenä 150 000 euroa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden lukumäärän lisäämiseen ja tason ylläpitämiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 2)

13. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 400 000 000 euroa valtionosuuteen kunnille peruspalveluiden järjestämiseen. (Vastalause 1)

14. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 840 000 000 euroa kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, mistä 50 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen, budjettiperusteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin 600 000 000 euroa, budjettiperusteisesti 100 000 000 euroa ikäihmisten hoivan parantamiseen, budjettiperusteisesti 30 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen ja 10 000 000 euroa omaishoitajien työterveystoiminnan toteuttamiseen sekä budjettiperusteisesti 50 000 000 euroa vaikeavammaisten avustajapalvelujen kehittämiseen. (Vastalause 2, LA 92, TAA 309, 385, 954, 1026, 1103)

15. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa vanhustenhuollon palvelujen parantamiseen. (TAA 890)

16. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa väestön ikääntymisestä aiheutuviin menoihin, vanhusväestön palvelujen turvaamiseen ja hoivapalvelujen kehittämiseen. (TAA 173)

18. Marjaana Koskinen /sd Valto Kosken /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 14 000 000 euroa omaishoidon tukeen kunnissa. (TAA 447)

19. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (TAA 664)

21. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 40 000 000 euroa omaishoidon ja tukipalvelujen laajentamiseen. (TAA 780)

23. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 42 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. (TAA 211)

24. Sari Palm /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa lapsiperheiden ennalta ehkäisevään kotipalveluun. (TAA 713)

26. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 500 000 euroa lasten edunvalvonnan kehittämiseen. (TAA 278)

27. Markus Mustajärvi /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen maksamiseen Enontekiölle ja Utsjoelle. (TAA 567)

28. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 150 000 000 euroa, josta 700 000 euroa suomalaisen köyhän syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä toimeentulon ja elinympäristön kehittämisen tukemiseen ja vähentää vastaavasti momentilta 24.30.66 varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta 150 000 000 euroa. (TAA 662)

29. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen. (TAA 665)

30. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa kunnille vanhusten laitoshoidon parantamiseen. (TAA 663)

31. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa kuntien taloustilanteen helpottamiseen ja kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen tilapäiseen luopumiseen. (TAA 721)

32. Raimo Piirainen /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kajaanin kaupungin kuntapalveluiden turvaamiseen. (TAA 740)

33. Leena Rauhala /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa ikäihmisten kotipalvelun lisäämiseen ja laadun parantamiseen. (TAA 776)

34. Leena Rauhala /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 7 000 000 euroa kouluterveydenhuollon tason parantamiseen. (TAA 779)

35. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa terveyskeskusten toiminnan tason parantamiseen. (TAA 820)

36. Tero Rönni /sd Lauri Kähkösen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (TAA 828)

38. Unto Valpas /vas Jyrki Yrttiahon /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 150 000 euroa kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämiseen. (TAA 964)

39. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa kunnille vammaispalvelulain toteuttamiseen. (TAA 1046)

40. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että omaishoitajien tukijärjestelmää uusitaan siten, että omaishoidon tuesta tehdään verotonta, etuoikeutettua tuloa, omaishoidon tuen tasoa korotetaan, sen saantiperusteita yhtenäistetään, omaishoitajat saatetaan työterveydenhuollon piiriin ja vastataan omaishoitajien omaan kuntoutuksen tarpeeseen." (Vastalause 2)

41. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 28.90.31 lisäyksenä 15 500 000 euroa Kainuun maakunta -kuntayhtymän jäsenkuntien yhteistoimintaan. (TAA 386)

42. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentilta 28.91.40 vähennettäväksi 70 000 000 euroa matalapalkkatukeen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

43. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentilta 28.92.69 vähennettäväksi 100 000 000 euroa Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 1047)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 39; poissa 23.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 35; poissa 26.

( Ään. 40 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 3 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 4 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 4 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 148, ei 27; poissa 24.

( Ään. 41 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 66; poissa 24.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 25; poissa 24.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 27; poissa 23.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 29; poissa 23.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 21; poissa 23.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 21; poissa 26.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 21; poissa 24.

( Ään. 48 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 11 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 12 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 62; poissa 26.

( Ään. 49 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 13 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 14 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 14 ehdotusta 13 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 14 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 13 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 13 äänin

jaa 155, ei 21; poissa 23.

( Ään. 50 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 51 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Tarja Tallqvistin ehdotus 15 ja ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 16 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 16 ehdotusta 15 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 16 ed. Tarja Tallqvistin ehdotusta 15 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 15 äänin

jaa 154, ei 20, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 52 )

2) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 15 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 63; poissa 23.

( Ään. 53 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Marjaana Koskisen ehdotus 18, ed. Pentti Oinosen ehdotus 19 ja ed. Leena Rauhalan ehdotus 21 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 21 ehdotusta 19 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 18 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 21 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 19 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 19 äänin

jaa 151, ei 24; poissa 24.

( Ään. 54 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 19 ed. Marjaana Koskisen ehdotusta 18 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 18 äänin

jaa 147, ei 28, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 55 )

3) Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 18 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 55; poissa 27.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 60; poissa 24.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 31; poissa 23.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 25; poissa 24.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 9; poissa 29.

( Ään. 61 )

[Edustajat Kari Kärkkäinen ja Päivi Räsänen antoivat äänestystä 61 koskevan äänestysselityksen pääluokan käsittelyn päätyttyä: kummankin tarkoitus oli äänestää "jaa".]

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 42; poissa 24.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 44; poissa 34.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 24; poissa 27.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 62; poissa 24.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 65; poissa 24.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 66; poissa 24.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 66; poissa 23.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 25; poissa 26.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 43; poissa 23.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 16, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 75 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 28 mietinnön mukaisena.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Kari Kärkkäinen /kd:

Herra puhemies! Pyydän korjata kohdan 28. Äänestin "ei", vaikka olisi pitänyt äänestää "jaa".

Päivi Räsänen /kd:

Herra puhemies! Pyydän, että eduskunnan pöytäkirjaan merkitään myös, että tarkoitukseni oli kohdassa 28 äänestää "jaa".

Ensimmäinen varapuhemies:

Merkitään edustajien Kärkkäinen ja Räsänen ilmoitukset pöytäkirjaan.

__________

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

2. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa valtionosuuteen ja -avustukseen yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin. (Vastalause 1)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa, josta 12 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen valtionosuuksiin 4 000 oppilaspaikan lisäämiseen perusopetukseen ja 2 000 paikan lisäämiseen lukioihin, 50 000 000 euroa lukiolaisten oppikirjojen kustantamiseen, 25 000 000 euroa peruskoulujen luokkakokojen pienentämiseen, 1 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien lisäämiseen, 2 000 000 euroa kunnille maahanmuuttajalasten aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseen sekä 9 000 000 opetustuntikohtaiseen taiteen perusopetuksen valtionosuuteen ja 1 000 000 euroa taiteen perusopetuksen harkinnanvaraiseen valtionavustukseen. (Vastalause 2, TAA 25, 26, 27, 280, 365)

4. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien lisäämiseen. (TAA 280)

5. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien lisäämiseen. (TAA 781)

6. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 9 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. (Vastalause 3, TAA 715)

7. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen. (TAA 723)

8. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 40 000 euroa Karjalan kielen seuralle karjalan kielen kouluopetuksen aloittamiseen. (TAA 667)

9. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 30 000 000 euroa kymppiluokkien toimintaan. (TAA 722)

10. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa erityisopetuksen lisääntyneisiin tarpeisiin. (Vastalause 3, TAA 782)

11. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa perus- ja toisen asteen opintojen ohjaukseen. (Vastalause 3, TAA 783)

12. Kari Uotila /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa maahanmuuttajalasten yleissivistävään koulutukseen ja että perusteluihin lisättäisiin maininta, että määräraha osoitetaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnille maahanmuuttajalasten aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseen. (TAA 949)

13. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa homekoulujen korjauksiin. (Vastalause 1)

14. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa käytettäväksi peruskoulujen homevaurioiden korjaamiseen ja muihin perusparannusinvestointeihin. (Vastalause 2)

15. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 100 000 euroa Kankarisveden yläkoulun ja lukion rakennuksen peruskorjaukseen Jämsässä. (TAA 725)

16. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 1 000 000 euroa Mustion koulun laajennukseen ja peruskorjaukseen. (TAA 831)

17. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ammatilliseen peruskoulutukseen. (Vastalause 1)

18. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 68 000 000 euroa, josta 8 000 000 euroa valtionosuuksiin ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi 4 000 oppilaalle ja 60 000 000 euroa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien oppilaiden kirjojen kustantamiseen. (Vastalause 2, TAA 28, 366)

19. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin, josta osoitetaan 400 000 euroa opistokeskuksille, 300 000 euroa kansalaisopistoille ja 300 000 euroa kansanopistoille. (Vastalause 1)

20. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa, josta 300 000 euroa kansalaisopistoille, 300 000 euroa kansanopistoille ja 400 000 euroa opintokeskuksille. (Vastalause 2)

21. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 300 000 euroa Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin. (TAA 1048)

22. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.31 lisäyksenä 20 000 000 euroa ammatilliseen lisäkoulutukseen. (Vastalause 2, TAA 857)

23. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.30.31 lisäyksenä 30 000 000 euroa aikuiskoulutukseen. (Vastalause 1)

24. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen koulutuksen lisäämiseksi 3 000 opiskelijapaikalla. (Vastalause 2, TAA 29, 212, 281)

25. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.01 lisäyksenä 6 500 000 euroa Suomen Akatemian toimintamenoihin. (Vastalause 2, TAA 858)

26. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 29.40.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen. (TAA 885)

27. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin. (Vastalause 1)

28. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 8 000 000 euroa ammattikorkeakouluille, josta määrärahasta osoitetaan 5 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen opetustoimintaan ja 3 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan. (Vastalause 2, TAA 859)

29. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa ammattikoulujen aloituspaikkojen määrän lisäämiseen Uudellamaalla. (TAA 805)

30. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 20 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen. (TAA 784)

31. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 21 000 000 euroa julkisoikeudellisten yliopistojen toimintaan. (Vastalause 1)

32. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 25 000 000 euroa, josta 21 000 000 euroa yliopistojen ja 4 000 000 euroa yliopistokeskusten toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 860)

34. Krista Kiuru /sd Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 780 000 euroa yliopistokeskusten kehittämis- ja koordinaatiorahoituksen turvaamiseen. (TAA 273)

35. Miapetra Kumpula-Natri /sd Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa energia-alan MBA-ohjelman ja Energy Technology -koulutusohjelman käynnistämiseen Vaasassa. (TAA 355)

36. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 500 000 euroa opetusharjoittelua antavien kenttäkoulujen toimintaan. (TAA 726)

37. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 43 000 000 euroa opintotukeen budjettiperusteisesti, mistä 20 000 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen koko kalenterivuodelta ja 23 000 000 euroa toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan. (Vastalause 2, TAA 30, 968)

38. Miapetra Kumpula-Natri /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 15 000 000 euroa itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen. (TAA 356)

39. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 8 050 000 euroa opintotuen huoltajakorotukseen. (TAA 785)

40. Kari Rajamäki /sd Saara Karhun /sd kannattamana: momentille 29.70.57 lisäyksenä 3 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen. (Vastalause 1)

41. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.70.57 lisäyksenä 3 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 31)

42. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.70.57 lisäyksenä 3 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen. (TAA 786)

43. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.70.57 lisäyksenä 3 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen. (TAA 806)

44. Pauliina Viitamies /sd Antti Vuolanteen /sd kannattamana: momentille 29.70.58 lisäyksenä 5 000 000 euroa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilojen vuokrakustannuksiin. (TAA 1003)

45. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 29.80.04 lisäyksenä 500 000 euroa Siuntion Suitian linnan ylläpitokustannuksiin. (TAA 832)

46. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.30 lisäyksenä 8 500 000 euroa, josta määrärahasta osoitetaan 4 000 000 euroa tietoyhteiskuntahanketta tukevien ja kansalaisten tasa-arvoisuutta lisäävien julkisten asiakaspäätteiden ja laajakaistayhteyk-sien hankkimiseen yleisiin kirjastoihin sekä 4 500 000 euroa kirjastojen henkilöstöresursseihin ja aineistohankintoihin. (Vastalause 2, TAA 32)

47. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa rytmimusiikkiorkesterien tukemiseen. (TAA 376)

48. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa alueteatteritoiminnan tukemiseen ja vakinaistamiseen. (TAA 387)

49. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa teattereiden henkilötyövuosien lisäämiseksi budjettiperusteisesti sadalla. (TAA 861)

50. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.33 lisäyksenä 4 000 000 euroa käytettäväksi kuntien kulttuuritoiminnan turvaamiseen ja edistämiseen. (Vastalause 2, TAA 862)

51. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.80.34 lisäyksenä 1 000 000 euroa yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin. (Vastalause 1)

52. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.34 lisäyksenä 4 600 000 euroa yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että perustamishankkeita koskevia valtionosuuden myöntämispäätöksiä saa tehdä vuonna 2011 enintään 10 000 000 eurolla. (Vastalause 2, TAA 368)

53. Toimi Kankaanniemi /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa kristillisten lehtien tukemiseen. (Vastalause 3)

54. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Karjalan kielen seuralle karjalankielisten kielipezien toiminnan aloittamiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että avustusta saa käyttää kielipezien varustamiseen ja käynnistämisjakson palkkakuluihin sekä käyttömenoihin. (TAA 668)

55. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Joensuussa toimivalle karjalan kielen ja kulttuurin osaamiskeskukselle. (TAA 669)

56. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 521 500 euroa Utajärven urheilukentän perusparannukseen. (TAA 671)

57. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 500 000 euroa työväen- ja seurantalojen ylläpitoon. (TAA 728)

58. Erkki Tuomioja /sd Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 500 000 euroa rauhantyön edistämiseen. (TAA 947)

59. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 20 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 1049)

60. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa taiteilijoiden apurahojen tason ja määrän nostamiseen. (Vastalause 2, TAA 33)

61. Miapetra Kumpula-Natri /sd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 100 000 euroa Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ja kansantaiteilija Konsta Jylhän 100-vuotisjuhlan avustamiseen. (TAA 357)

62. Tero Rönni /sd Lauri Kähkösen /sd kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 250 000 euroa harrastajamusiikkijärjestöille. (TAA 16)

63. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 6 500 000 euroa, josta 4 000 000 euroa elokuvien tuotantoon sekä reiluihin tuotantotapoihin, 2 000 000 euroa vapaiden tanssi- ja teatteriryhmien tukeen ja 500 000 euroa nykysirkuksen toiminnan tukemiseen, ja että vastaavalla summalla korotetaan veikkauksen tuloutusodotusta. (TAA 863, 864, 865)

64. Pertti Virtanen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa säveltaiteen edistämiseen ohjattuna kansan- ja rockmusiikin tukemiseen. (TAA 1031)

65. Pertti Virtanen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa suomalaisen elokuvan tuotannon tukemiseen. (TAA 1030)

66. Antti Vuolanne /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 300 000 euroa alueellisten elokuvatuotantokeskusten tukemiseen. (TAA 202)

67. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 29.80.75 lisäyksenä 600 000 euroa Hämeen linnan korjaustöihin. (TAA 696)

68. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön. (TAA 778)

69. Marko Asell /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 600 000 euroa Ylöjärven urheilutalon peruskorjaukseen. (TAA 40)

71. Pertti Virtanen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa huippu-urheilijoiden henkiseen valmennukseen. (TAA 1032)

72. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 300 000 euroa maahanmuuttajien perustamien kotoutumista edistävien yhdistysten toimintaan. (TAA 787)

73. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen lisäämiseen nuorisotyön edistämiseksi. (TAA 807)

74. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 1 500 000 euroa nuorten työpajatoimintaan. (Vastalause 1)

75. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja että vastaavalla summalla korotetaan veikkauksen tuloutusodotusta. (Vastalause 2)

76. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että veikkausvoittovaroja käytetään jatkossa vain arpajaislain mukaisten edunsaajien toiminnan edistämiseen tieteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön saralla. Samalla eduskunta edellyttää, että veikkausvoittovaroilla maksettavaksi ei siirretä sellaisia pysyviä toimintoja, joiden pitää olla normaalin budjettirahoituksen piirissä." (Vastalause 2)

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 2 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 3 ehdotusta 2 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 115, ei 19; poissa 65.

( Ään. 76 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 90, ei 66; poissa 43.

( Ään. 77 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Matti Kauppilan ehdotus 4 ja ed. Leena Rauhalan ehdotus 5 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 4 ja ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 65; poissa 32.

( Ään. 78 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Sari Palmin ehdotus 6 ja ed. Tuula Peltosen ehdotus 7 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 7 ehdotusta 6 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 7 ed. Sari Palmin ehdotusta 6 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6 äänin

jaa 108, ei 58; poissa 33.

( Ään. 79 )

2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 65; poissa 31.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 23; poissa 30.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 60; poissa 30.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 66; poissa 29.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Kari Uotilan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24; poissa 32.

( Ään. 85 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 13 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 14 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 64; poissa 29.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 30; poissa 29.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 88 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 17 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 18 ehdotusta 17 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 18 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 150, ei 20; poissa 29.

( Ään. 89 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 90 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 20 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 65; poissa 32.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 26; poissa 32.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 65; poissa 30.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 64; poissa 29.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27; poissa 29.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 58; poissa 30.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 59; poissa 29.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 25, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 100 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Leena Rauhalan ehdotus 30, ed. Kari Rajamäen ehdotus 31 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 32 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 32 ehdotusta 31 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 30 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 32 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 31 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

jaa 151, ei 19; poissa 29.

( Ään. 101 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 31 ed. Leena Rauhalan ehdotusta 30 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 30 äänin

jaa 112, ei 58; poissa 29.

( Ään. 102 )

3) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 30 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 64; poissa 29.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 43; poissa 30.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25; poissa 31.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 44; poissa 29.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 31; poissa 30.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 45; poissa 32.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 109 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 40, ed. Minna Sirnön ehdotus 41, ed. Leena Rauhalan ehdotus 42 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 43 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 40, ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 41, ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 42 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 65; poissa 29.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 31; poissa 30.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 23, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 25; poissa 30.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 24; poissa 32.

( Ään. 114 )

[Ed. Matti Saarinen antoi äänestystä 114 koskevan äänestysselityksen pääluokan käsittelyn päätyttyä: tarkoitus oli äänestää "ei".]

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 31; poissa 31.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 33; poissa 32.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 35; poissa 30.

( Ään. 117 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 51 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 52 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 52 ehdotusta 51 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 52 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 51 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 51 äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 118 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 51 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 13; poissa 29.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22; poissa 31.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 23; poissa 30.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 24; poissa 31.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 58; poissa 30.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä ed. Erkki Tuomiojan ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 40; poissa 31.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 6; poissa 30.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 27; poissa 30.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 29; poissa 30.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 52; poissa 32.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 23; poissa 31.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 26; poissa 30.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 31; poissa 30.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 30; poissa 30.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 45; poissa 29.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Marko Asellin ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 30; poissa 31.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 19; poissa 32.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 28; poissa 32.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 22; poissa 30.

( Ään. 139 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 74 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 75 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 75 ehdotusta 74 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 75 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 74 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 74 äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 140 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 74 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 64; poissa 32.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 63; poissa 32.

( Ään. 142 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 29 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 29.30.53 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 105/2009 vp pohjalta.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Menimme aika vauhdilla tuolla ehdotuksen 47 kohdalla. Haluan pöytäkirjaan varmuuden vuoksi merkittävän, että tarkoitukseni oli äänestää siinä kohdassa "ei".

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Myös haluaisin pöytäkirjaan merkittäväksi, että ehdotuksen 7 äänestyksessä olisin halunnut tukea sitä eli oli tarkoitus äänestää "ei". [Kyseisessä äänestyksessä 79 edustaja äänesti "ei".]

Ensimmäinen varapuhemies:

Merkitään nämä ilmoitukset pöytäkirjaan.

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta 24 keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tänään.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kokousten vuoksi ja sitä jatketaan kello 15.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.01.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.03.

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta 32 keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin illalla.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/1/2009

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt jatketaan iltapäivällä keskeytettyä yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/1/2009

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt jatketaan iltapäivällä keskeytettyä yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/1/2009

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 17.12.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen