Täysistunnon pöytäkirja 13/2014 vp

PTK 13/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

13. PERJANTAINA 21. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Jouni Backman /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok
 • Johanna Jurva /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 20.2.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 6/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1201, 1220, 1222—1225, 1227/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 25.2.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​