Täysistunnon pöytäkirja 130/2010 vp

PTK 130/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (12.01—13.59 ja 17.56—19.59), toinen varapuhemies Tarja Filatov (13.59—15.58) ja puhemies Sauli Niinistö (15.58—17.56 ja 19.59—21.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 63 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Arto Satonen /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 18 edustajaa:

 • Tarja Tallqvist /kd (12.16)
 • Antti Kaikkonen /kesk (12.16)
 • Paavo Arhinmäki /vas (12.17)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (12.19)
 • Jukka Gustafsson /sd (13.03)
 • Hannu Hoskonen /kesk (13.09)
 • Petteri Orpo /kok (13.44)
 • Reijo Laitinen /sd (15.43)
 • Raimo Piirainen /sd (16.07)
 • Antti Vuolanne /sd (16.32)
 • Jari Larikka /kok (16.42)
 • Markku Laukkanen /kesk (17.27)
 • Merja Kuusisto /sd (18.05)
 • Elisabeth Nauclér /r (18.10)
 • Heikki A. Ollila /kok (18.26)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (18.26)
 • Mats Nylund /r (20.30)
 • Lasse Hautala /kesk (20.38)

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 10.12.2010 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 217/2010 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta. Esitys on valmisteltavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan varajäseneksi ed. Mikaela Nylanderin.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Valtion vuoden 2011 talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin 10.12.2010 pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 10 minuuttia. Niiden jälkeen yleiskeskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Esiteltiin menot.

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/5/2010

__________

Pääluokka 21
Eduskunta

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 21 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 22 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/5/2010

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Sitten palataan talousarvioehdotuksen yleiskeskusteluun, joka keskeytettiin noin kello 18.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/5/2010

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä päätösehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn päätösehdotuksen.

Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2010 vp

Lakialoite  LA 18/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 39/2007 vp

Puhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 304/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2010 vp

Lakialoite  LA 56/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 85/2007 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 14.12.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen