Täysistunnon pöytäkirja 131/2014 vp

PTK 131/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. TIISTAINA 16. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.01—11.59 ja 16.02—17.58), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (11.59—13.59 ja 17.58—20.03) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (13.59—16.02 ja 20.03—21.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 8 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Merja Kuusisto /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Merja Kuusisto /sd (11.55)
 • Oras Tynkkynen /vihr (15.59)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (19.32)

__________

Äänestysmenettely

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustajille ilmoitetaan äänestysmenettelystä seuraava:

Äänestykset toimitetaan koneäänestyksenä. Mikäli tulee tasatulos, tässä tapauksessa — jos kyseessä ei ole väliäänestys — siirrytään avoimeen lippuäänestykseen. Sen takia toivotaan, että koneäänestyksessä keskityttäisiin sen koneäänestyksen suorittamiseen niin, että tulos mahdollisimman hyvin vastaa eduskunnan tahtoa jo ensimmäisellä kerralla. Mutta tasatuloksen sattuessa, jos kysymyksessä ei ole väliäänestys, seurauksena on avoin lippuäänestys, ja se vaatii tietysti hiukan enemmän aikaa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2014 vp

Lakialoite  LA 63/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/9/2014

Keskustelussa on Katja Hänninen Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Vesa-Matti Saarakkala on Pirkko Mattilan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kuusi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 108, ei 83; poissa 8.

( Ään. 1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 50; poissa 8.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen lausumaehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 68, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen lausumaehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 82, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen lausumaehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 68, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen lausumaehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 82, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen lausumaehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 82, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen lausumaehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 82; poissa 9.

( Ään. 8 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 24/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/16/2014

Keskustelussa on Pirkko Mattila Lauri Heikkilän seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, että Natura 2000 -alueilla luontodirektiivin ehtojen osalta sääntely saatetaan Suomessa sille tasolle, että direktiivin suoma harkintamarginaali hyödynnetään täysimääräisesti."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Pirkko Mattilan lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 36; poissa 8.

( Ään. 9 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 25/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/17/2014

Keskustelussa on Lauri Heikkilä Ritva Elomaan kannattamana seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy voimallisesti vähentämään sekä EU:sta peräisin olevaa sääntelyä että viljelijöiden byrokratiataakkaa."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Lauri Heikkilän lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 38; poissa 8.

( Ään. 10 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/21/2014

Keskustelussa on Ritva Elomaa Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 108, ei 83; poissa 8.

( Ään. 11 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/24/2014

Keskustelussa on Katja Hänninen Eila Tiaisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Anu Vehviläinen on Juha Rehulan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset neljä lausumaehdotusta.

Hanna Mäntylä on Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kuusi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 171, ei 20; poissa 8.

( Ään. 12 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Anu Vehviläisen lausumaehdotus 1 ja Hanna Mäntylän lausumaehdotus 1 ovat vastakkaiset, joten ensin äänestetään niiden välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. Muista ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta 1 Hanna Mäntylän ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi Anu Vehviläisen lausumaehdotuksen 1 äänin

jaa 139, ei 50, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 89; poissa 9.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 86; poissa 9.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 88; poissa 9.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen lausumaehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 79; poissa 9.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 49; poissa 8.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 49; poissa 8.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 50; poissa 9.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 50; poissa 9.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän lausumaehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 50; poissa 8.

( Ään. 22 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 111/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/29/2014

Keskustelussa on Vesa-Matti Saarakkala Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 164, ei 21; poissa 14.

( Ään. 23 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 15.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 130/1/2014

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 27.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 27 yleiskeskustelu keskeytetään.

__________

Pääluokka 26
Sisäministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Yleiskeskustelu keskeytetään. Samalla myös pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siirrytään pääluokkaan 32.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kiitoksia, ministeri Ihalainen. Joku voisi sanoa, että olisi johtopäätösten aika.

Nyt tämän pääluokan yleiskeskustelu ja käsittely keskeytetään.

Sanon tässä vaiheessa, että me palaamme tämän päivän aikana kesken jääneisiin pääluokkien yleiskeskusteluihin sen jälkeen, kun tämä pääluokka 28 on esitelty ja debatoitu ja keskusteltu loppuun. Sen jälkeen siis palataan sinne tämän päivän päiväjärjestyksen alkupäähän.

__________

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lähdetään liikkeelle pääluokan 28 yleiskeskustelusta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 28 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2014

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Siirrymme käsittelemään pääluokkaa 25.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 25 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2014

__________

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Siirrymme käsittelemään aiemmin tänään kesken jäänyttä pääluokan 27 yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 25 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2014

__________

Pääluokka 26
Sisäministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Siirrytään seuraavaksi pääluokkaan 26.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 26 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2014

__________

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt otetaan esille keskeytetty pääluokka 32.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 32 ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2014

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 17.12.2014 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​