Täysistunnon pöytäkirja 14/2010 vp

PTK 14/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. TORSTAINA 25. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.50).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Erkki Virtanen /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Kasvi /vihr (16.15)
 • Antti Kaikkonen /kesk (16.15)
 • Anneli Kiljunen /sd (16.57)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 281/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 285/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 286/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 270/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 282/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi CE-merkintärikkomuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 289/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 26.2.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen