Täysistunnon pöytäkirja 155/2006 vp

PTK 155/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

155. TORSTAINA 8. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8. ja 9.2. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8. ja 9.2. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.2. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Lisäksi ilmoitan, että tässä täysistunnossa ennen asian käsittelyn aloittamista pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron pituus on enintään 10 minuuttia.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 3.—10. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/2/2006

4) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 4/2006 vp

Lakialoite  LA 169/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan puhemiesneuvoston päätösehdotus ja lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Puhemiesneuvoston päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 3/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 13, jossa ehdotetaan Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteessa ehdotetun lakiehdotuksen hylkäämistä.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 3. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 241/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 260/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 274/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 277/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen