Täysistunnon pöytäkirja 156/2006 vp

PTK 156/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

156. PERJANTAINA 9. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jörn Donner /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Eero Reijonen /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.2. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.2. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.2. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jörn Donner /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

Hallituksen esityksen n:o 230/2006 vp peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tasavallan presidentin kirjelmän ohella 9. päivältä helmikuuta 2007 saapunut samalle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 230/2006 vp laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi talousvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1027, 1029, 1031—1036, 1041, 1044/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2006 vp

Lakialoite  LA 92/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 30. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 154/7/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Leena Harkimo ed. Petri Salon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Harkimon ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Uusi 5 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiin lisätään uusi 5 § vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi 5 § vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole tätä pykälää, "jaa"; ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Mietinnössä oleva 5 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseen 1 6 §:llä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 6 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseen 1 7 §:llä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Yhä edelleen kannatan ed. Sirnön tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 7 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7—19 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 3. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 155/3/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1., 3. ja 4. lakiehdotus

1., 3. ja 4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

5. lakiehdotus

3 §

Keskustelu:

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Tämä tarkoittaisi sitä, että vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä olevia vapaaehtoisia ei saisi käyttää virka-aputehtävissä mielenosoituksissa ja lakoissa.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Laakson tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jaakko Laakso ed. Janina Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Laakson ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 30 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 14.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

6.—10. lakiehdotus

6.—10. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy puolustusvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2006 vp

Lakialoite  LA 85, 86/2003 vp, 13/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 82/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 59. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 154/6/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1—6 § ja 1 luvun otsikko, 7—10 § ja 2 luvun otsikko sekä 11 ja 12 § hyväksytään keskustelutta.

13 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1, koska lastensuojelun ammattilaisuutta ei voida siirtää juristeille eikä panna lapsia ja perheitä odottamaan hallinto-oikeuksien ruuhkassa ensi asteen päätöstä.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 85 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan taas, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 84 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

15—19 § ja 3 luvun otsikko, 20—24 § ja 4 luvun otsikko sekä 25—27 § hyväksytään keskustelutta.

28 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 86 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 15.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun otsikko, 29—33 § ja 6 luvun otsikko sekä 34—37 § ja 7 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

38 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon vastalauseen 1 mukaisesti.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 84 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 16.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

39 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon vastalauseen 1 mukaisesti.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 85 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 luvun otsikko ja 40—42 § hyväksytään keskustelutta.

43 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuten on vastalauseessa 1. Tämä on tärkein asia eli se, että lastensuojeluasiat eivät mene ensi asteen päätöksenä hallinto-oikeuteen.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 88 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

44 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon vastalauseen 1 mukaisesti.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 86 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 15.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

45—48 § ja 9 luvun otsikko, 49—60 § ja 10 luvun otsikko, 61—74 § ja 11 luvun otsikko, 75—77 § ja 12 luvun otsikko, 78—81 § ja 13 luvun otsikko sekä 82 § hyväksytään keskustelutta.

83 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 1.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 86 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

84 § hyväksytään keskustelutta.

85 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti, koska hallinto-oikeuksia käytetään vain valitusasioissa ja alistusmielessä.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 86 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 14.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

86—88 § ja 14 luvun otsikko sekä 89 § hyväksytään keskustelutta.

90 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on 89 §:llä vastalauseessa 1.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 89 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 83 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

91 § hyväksytään keskustelutta.

92 §

Keskustelu:

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on 91 §:llä vastalauseessa 1.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Asko-Seljavaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 91 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 83 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

15 luvun otsikko, 93 § ja 16 luvun otsikko sekä 94 ja 95 § ja 17 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—5. lakiehdotuksen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 15. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 154/4/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen sanamuodon kuin on vastalauseessa 1. Tämä tarkoittaa sitä, että lain perusteeton laajennus 20—29 työntekijän yrityksiin poistetaan ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti yritykseen, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on vähintään 30.

Sari Essayah /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Holmlundin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Anne Holmlund ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 50 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 16.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3—6 § ja 1 luvun otsikko sekä 7—9 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa herra puhemies! Koska vastalauseen pykälämuutokset ovat kokonaisuus ja muut muutosehdotukset 10, 16 ja 69 §:ään liittyvät 2 §:ään, näiden esittäminen on tarpeetonta.

Keskustelu päättyy.

Pykälä hyväksytään.

11—14 § ja 3 luvun otsikko, 15—26 § ja 4 luvun otsikko, 27—31 § ja 5 luvun otsikko sekä 32—40 § ja 6 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

41 §

Keskustelu:

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

42 ja 43 § ja 7 luvun otsikko sekä 44—50 § hyväksytään keskustelutta.

51 §

Keskustelu:

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 3.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rosa Meriläinen ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

52 ja 53 § ja 8 luvun otsikko, 54—67 § ja 9 luvun otsikko sekä 68 ja 69 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät 2.—14. lakiehdotus

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—14. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 17. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 154/5/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 15.30.

Täysistunto keskeytetään kello 13.37.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.51

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

6) Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/1/2006

7) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/2/2006

11) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​