Täysistunnon pöytäkirja 163/2010 vp

PTK 163/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

163. TIISTAINA 1. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.04), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.04—18.01) ja puhemies Sauli Niinistö (18.01—19.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 24.2.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 62/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

(Hälinää) Ja ennen kuin ed. Sasi aloittaa puheenvuoronsa, jokainen tekee omalta kohdaltaan johtopäätöksiä. Pyydän rauhoittumaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 164/1/2010

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 164/2/2010

3) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä

Ainoa käsittely

Kertomus  K 21/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 48/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 317/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 39/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta ja varaumien tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja varaumien tekemisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 318/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 40/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 41/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys rautatielaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 313/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 293/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 32/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 296/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 33/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 334/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 331/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 302/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 324/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2010 vp

Lakialoite  LA 16/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 164/3/2010

18) Hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 332/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 61/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 129, 130/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 2.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 2.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 2.3.2011 kello 11.00.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

19) Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 22/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

21) Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.3.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen