Täysistunnon pöytäkirja 165/2014 vp

PTK 165/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

165. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.58), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.58—19.55) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.55—20.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Tom Packalén /ps
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Timo Soini /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Eero Lehti /kok (16.15)
 • Markus Lohi /kesk (16.15)
 • Riitta Myller /sd (16.23)
 • Satu Haapanen /vihr (16.29)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (16.52)
 • Tom Packalén /ps (17.01)
 • Suna Kymäläinen /sd (17.03)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Suullinen kyselytunti

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

2) Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 24/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittelee, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/1/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 290/2014 vp

Lakialoite  LA 80/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 55/2014 vp

Lakialoite  LA 56/2011 vp, 1/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/8/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 293/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 329/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 6.3.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​