Täysistunnon pöytäkirja 17/2004 vp

PTK 17/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. PERJANTAINA 27. HELMIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.2. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

27. ja 28.2. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

1.—3.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Timo Seppälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.2. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

1.—3.3. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.2. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 27. päivänä helmikuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 13—17/2004 vp.

__________

Hallituksen esityksen n:o 134/2003 vp peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tasavallan presidentin kirjelmän ohella tältä päivältä saapunut tälle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 134/2003 vp laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi talousvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi myös perustuslakivaliokunnalle, joka on jo antanut asiasta lausunnon talousvaliokunnalle.

Hyväksytään.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 669, 682—684, 687, 688, 690, 692, 696—698/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Laki perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2004 vp (Sinikka Hurskainen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen