Täysistunnon pöytäkirja 18/2004 vp

PTK 18/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. TIISTAINA 2. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk

2. ja 3.3. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

2.—4.3. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

2.—5.3. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.3. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

2.—5.3. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.3. edustajat

 • Jere Lahti /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

2. ja 3.3. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Hannu Takkula /kesk

2.—5.3. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 26. päivänä helmikuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 10—12/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 10 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan,

asian U 11 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä

asian U 12 osalta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Maantielaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2004 vp (Irina Krohn /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen