Täysistunnon pöytäkirja 2/2006 vp

PTK 2/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

2. PERJANTAINA 3. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 2.2.2006 käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.2. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

2. ja 3.2. edustajat

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

2.—11.2. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd

2.—15.2. edustaja

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok

3.2. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

3.—11.2. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 2.2.2006 käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

2. ja 3.2. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

2.—12.2. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

2.—28.2. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk (äitiysloma)

2.2.—31.5. edustaja

 • Sari Sarkomaa /kok (äitiysloma)

2.2.—22.6. edustaja

 • Paula Risikko /kok (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 2.2.2006 myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.2. edustajat

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd

2. ja 3.2. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

3.2. edustaja

 • Timo Soini /ps

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on, valtiopäivien ollessa keskeytettyinä, 22. ja 29. päivänä joulukuuta 2005 sekä 13. ja 27. päivänä tammikuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 218—232/2005 vp.

Edelleen ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 3. päivänä helmikuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 1/2006 vp.

__________

Eräiden toimielinten vaalien toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Suomen Pankin tilintarkastajien vaalit toimitetaan ensi tiistaina 7. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaaleja varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina kello 12.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sari Sarkomaa vapautusta

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 7. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​