Täysistunnon pöytäkirja 20/2002 vp

PTK 20/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TIISTAINA 5. MAALISKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.3. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok

5. ja 6.3. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Outi Ojala /vas

5.—7.3. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

5.—8.3. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Heli Paasio /sd

5.—27.3. edustaja

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.3. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr

5. ja 6.3. edustaja

 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.3. edustajat

 • Ulla Juurola /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Irja Tulonen /kok

5.—7.3. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi

Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään keskustelu asiasta ja sen jälkeen suoritetaan puhemiesneuvoston ehdotuksen yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta puhemiesneuvoston ehdotuksen 1—5 §, johtolause ja nimike.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamisesta ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen