Täysistunnon pöytäkirja 201/2002 vp

PTK 201/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

201. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tarja Kautto /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Timo Ihamäki /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.2. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.2. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.2. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on tänään 12. päivänä helmikuuta 2003 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 197—208/2002 vp.

2) Hallituksen esitys laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2002 vp

Lakialoite  LA 66/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan perustuslakivaliokunnan mietinnössään hyväksyttäviksi ehdottamat, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. sekä 7. ja 8. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—5. sekä 7. ja 8. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy perustusvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2002 vp

Lakialoite  LA 40/1999 vp, 11, 33/2000 vp, 23, 96/2001 vp, 122, 163, 165, 184/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 vp, 46, 79, 158/2001 vp, 19/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 58. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 204/x/2002

4) Hallituksen esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 180/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 228/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 173/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. lakiehdotus, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 173 pohjautuva 5. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 6. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 173 pohjautuvan 5. lakiehdotuksen sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 164/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2002 vp

Lakialoite  LA 32, 115/1999 vp, 81/2000 vp, 182/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallintovaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 182/2002 vp pohjautuva 1. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen sisältyvät 2.—4. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 182/2002 vp pohjautuvan 1. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin n:ot 32 ja 115/1999 vp sekä 81/2000 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 271/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2002 vp

Lakialoite  LA 58/1999 vp, 19, 83, 148/2000 vp, 10, 179/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 14, 181, 210/2000 vp, 186/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

15) Vahvistamatta jääneenä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (HE 27/1999 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 3/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 99/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2000 vp, 83, 136/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​