Täysistunnon pöytäkirja 21/2010 vp

PTK 21/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—15.00 ja 16.57—17.48) ja puhemies Sauli Niinistö (15.00—16.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Timo Heinonen /kok (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Hannes Manninen /kesk (14.19)
 • Janne Seurujärvi /kesk (14.19)
 • Kimmo Kiljunen /sd (15.32)
 • Erkki Virtanen /vas (15.41)

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on 9.3.2010 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1—17/2010 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 6/2009 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 263/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 11.3.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen