Täysistunnon pöytäkirja 22/2010 vp

PTK 22/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TORSTAINA 11. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.04) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.04—17.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Päivi Lipponen /sd (16.48)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

2) Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 23/1/2010

3) Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 219/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 12.3.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​