Täysistunnon pöytäkirja 22/2014 vp

PTK 22/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TIISTAINA 11. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—16.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—18.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.58—19.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /m11 (s)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pia Viitanen /sd (14.51)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.15)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (16.17)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.3.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 7/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Petteri Orpo vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan 12.3.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 12.3.2014 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Katainen, Urpilainen, Tuomioja, Stubb, Vapaavuori, Virkkunen, Koskinen, Arhinmäki, Henriksson, Kyllönen, Huovinen, Haglund, Viitanen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään pääministeri Jyrki Kataisen ja ministerien Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja, Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen, Jari Koskinen, Paavo Arhinmäki, Anna-Maja Henriksson, Merja Kyllönen, Susanna Huovinen, Carl Haglund ja Pia Viitanen ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia

3) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013—2017

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2014 vp

Lakialoite  LA 43/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

2) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatketaan tänään kello 16 keskeytynyttä keskustelua päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.3.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen