Täysistunnon pöytäkirja 26/2013 vp

PTK 26/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TIISTAINA 19. MAALISKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.27), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.27—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.56—18.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Juho Eerola /ps
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Satu Haapanen /vihr (s)
 • Mika Kari /sd
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /ps (s)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Mika Kari /sd (14.24)
 • Petteri Orpo /kok (14.52)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 14.3.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 7—10/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 7 ja 8 liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asiasta U 9 talousvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä

asiasta U 10 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen selvitys sidonnaisuuksistaan (apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pölönen)

Keskustelu

Muu asia  M 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Pasi Pölösen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 27/1/2013

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 15.3.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 25/1/2013

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 20.3.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen