Täysistunnon pöytäkirja 27/2003 vp

PTK 27/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. PERJANTAINA 23. TOUKOKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jari Koskinen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Henrik Lax /r
 • Minna Lintonen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Heli Paasio /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.5. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

26.—28.5. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.5. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

23.5. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Maija Perho /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.5. edustajat

 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok

22. ja 23.5. edustaja

 • Minna Lintonen /sd

23.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 4—17/2003 vp, joista hallituksen esitys n:o 7 on esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 27. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004—2007

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan toukokuun 22. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004—2007 (VNS 1/2003 vp).

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 21/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio